ĐÓNG GÓP

"Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể gì."

TỔNG SỐ TIỀN

"Một lời nói hay một nụ cười thường cũng đủ để đưa sự sống tươi mát vào trong một tâm hồn thất vọng."

Cập nhật đến ngày: 19/05/2024

1.737.647.008 đ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ QUYÊN GÓP

"Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu."
STT Họ tên Đơn vị Email Điện thoại Số tiền ủng hộ
241 Nguyễn Tường Vân B1. Ban Tổ chức Nhân sự ******nhg.vn *******162 500.000 đ
242 Phạm Thị Thủy Nga B2. Ban Tài chính Kế toán ******@nhg.vn *******543 500.000 đ
243 Lê Ngọc Kiều Diễm B2. Ban Tài chính Kế toán ******k@nhg.vn *******038 500.000 đ
244 Ha Duc Minh Cá nhân * * 500.000 đ
245 Ngô Thị Thu B1. Ban Tổ chức Nhân sự ******nhg.vn *******334 500.000 đ
246 Trịnh Thị Ngọc Bích B2. Ban Tài chính Kế toán ******n@nhg.vn *******990 500.000 đ
247 Nguyễn Thị Hường B2. Ban Tài chính Kế toán ******t@nhg.vn *******299 500.000 đ
248 Dương Thị Thu Trang Cá Nhân ******ngtrang@gmail.com *******767 500.000 đ
249 Trần Đức Tài B2. Ban Tài chính Kế toán ******nhg.vn *******273 500.000 đ
250 Phạm Trần Ánh Ngọc Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******a@hiu.vn *******980 500.000 đ
251 NGUYỄN THỊ DY Công ty UKA ******ka.edu.vn *******979 500.000 đ
252 Phuongvt SGA TVD * * 500.000 đ
253 Trịnh Thị Ngọc Thủy Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ******tn@mit.vn *******281 500.000 đ
254 Nguyễn Minh Trúc Sơn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******@hiu.vn *******019 500.000 đ
255 Nguyễn Thị Kim Ánh SNA Nam Sài Gòn ******@sna.edu.vn *******094 500.000 đ
256 Trần Văn Hùng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******@hiu.vn *******858 500.000 đ
257 Nguyễn Thuý Quỳnh Anh B2. Ban Tài chính Kế toán ******@nhg.vn *******986 500.000 đ
258 Lương Hùng Truyện Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ******lh@mit.vn *******599 500.000 đ
259 Nguyen Thi Minh Phuong Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******ntm2@hiu.vn *******597 500.000 đ
260 Phạm Thị Thanh Tâm Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******2@hiu.vn *******565 500.000 đ
261 Nguyễn Năng Quang Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ******nn@mit.vn *******833 500.000 đ
262 Nguyễn Hoàng Yến Trường UKA Bà Rịa ******uka.edu.vn *******579 500.000 đ
263 Văn Minh Triết B1. Ban Tổ chức Nhân sự ******m@nhg.vn *******808 500.000 đ
264 Lê Huỳnh Minh Tâm Trường Cao đẳng Hoa Sen ******@hsc.edu.vn *******668 500.000 đ
265 Nguyễn Phạm Hoàn Vũ Trường Cao Đẳng Hoa Sen ******yenphamhoan@hsc.edu.vn *******125 500.000 đ
266 TRẦN THỊ TRÚC THANH Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******tt@hiu.vn *******055 500.000 đ
267 Nguyễn Thị Hoài Công ty SNA ******@sna.edu.vn *******117 500.000 đ
268 Võ Thị Ly Ly SNA Marianapolis ******snamarianapolis.edu.vn *******112 500.000 đ
269 Phan Diễm Minh B1. Ban Tổ chức Nhân sự ******@nhg.vn *******639 500.000 đ
270 Nguyễn Đức Lễ Công ty UKA ******ka.edu.vn *******607 500.000 đ