ĐÓNG GÓP

"Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể gì."

TỔNG SỐ TIỀN

"Một lời nói hay một nụ cười thường cũng đủ để đưa sự sống tươi mát vào trong một tâm hồn thất vọng."

Cập nhật đến ngày: 16/04/2024

1.737.647.008 đ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ QUYÊN GÓP

"Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu."
STT Họ tên Đơn vị Email Điện thoại Số tiền ủng hộ
211 Lê Hồng Đức Little Roses Foundation ******littlerosesfoundation.org *******979 1.000.000 đ
212 Nguyễn Thị Huyền Nhung Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******th2@hiu.vn *******427 1.000.000 đ
213 Nguyễn Bình Minh Trường Đại học Hoa Sen ******guyenbinh@hoasen.edu.vn *******795 1.000.000 đ
214 Võ Thị Thu Nguyệt Trường UKA Bà Rịa ******vtt@uka.edu.vn *******665 1.000.000 đ
215 Lý Quốc Huy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******hiu.vn *******133 1.000.000 đ
216 Đinh Thị Mỹ Dung Cá nhân ******vn59@gmail.com *******140 1.000.000 đ
217 Trần Mạnh Thái Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******@hiu.vn *******133 1.000.000 đ
218 Vô danh Cá nhân * * 1.000.000 đ
219 Hà Tiên Cá nhân ******hrm@gmail.com *******480 777.777 đ
220 Nhà Hảo Tâm Giáo xứ Tân Định * * 550.000 đ
221 Nguyễn Chương Trường UKA Gia Lai ******n.gialai@uka.edu.vn *******088 500.000 đ
222 Trần Ngọc Tố Như Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******@hiu.vn *******933 500.000 đ
223 Phạm Thị Thu Trường UKA Gia Lai ******gialai@uka.edu.vn *******679 500.000 đ
224 Vũ Hồng Phượng Hằng Công ty UKA ******p@uka.edu.vn *******811 500.000 đ
225 Nguyen Nhu My Phuong Cá nhân * * 500.000 đ
226 Lâm Thị Kim Ngân B2. Ban Tài chính Kế toán ******k@nhg.vn *******778 500.000 đ
227 Đào Thị Hồng Vân Trường iSchool Trà Vinh ******.travinh@ischool.edu.vn *******811 500.000 đ
228 Giang Chí Thuận Phòng Truyền thông - Thương hiệu ******c@nhg.vn *******078 500.000 đ
229 Huỳnh Văn Tốt Trường iSchool Trà Vinh ******travinh@ischool.edu.vn *******443 500.000 đ
230 Tran Phuc Anh Cá nhân * * 500.000 đ
231 Võ Thị Thu Hà B6. Ban Quản lý các dự án và xây dựng cơ bản ******nhg.vn *******216 500.000 đ
232 Nguyen Dat B2. Ban Tài chính Kế toán ******hg.vn *******506 500.000 đ
233 Trần Thị Ngọ Công ty iSchool ******quangtri@ischool.edu.vn *******357 500.000 đ
234 Nguyễn Thị Thanh Loan B2. Ban Tài chính Kế toán ******t@nhg.vn *******623 500.000 đ
235 Trần Minh Hùng B2. Ban Tài chính Kế toán ******@nhg.vn *******248 500.000 đ
236 Lê Phan Minh Nhật Trường iSchool Ninh Thuận ******m.ninhthuan@ischool.edu.vn *******468 500.000 đ
237 NGUYỄN NGUYÊN HẠNH TRÂM Công ty iSchool ******h@ischool.edu.vn *******758 500.000 đ
238 Đinh Mỹ Vi B2. Ban Tài chính Kế toán ******hg.vn *******633 500.000 đ
239 Trần Thị Lý Công ty iSchool ******uangtri@ischool.edu.vn *******919 500.000 đ
240 Nhat Duong Cá nhân * * 500.000 đ