ĐÓNG GÓP

"Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể gì."

Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Nguyễn Hoàng

  • STK: 060270500989 Sacombank CN Tân Định, PGD Phạm Ngọc Thạch
  • Nội dung CK: Tên cá nhân đóng góp chương trình Mẹ là Tình Yêu
  • contact@nhg.vn
  • www.nhg.vn

TỔNG SỐ TIỀN

"Một lời nói hay một nụ cười thường cũng đủ để đưa sự sống tươi mát vào trong một tâm hồn thất vọng."

Cập nhật đến ngày: 28/01/2023

2.152.050.764 đ

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

"Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu."
STT Họ tên Đơn vị Email Điện thoại Số tiền ủng hộ
181 Trần Thị Xê Út B2. Ban Tài chính Kế toán ******nhg.vn *******337 500.000 đ
182 Mai Duc Toan Trường Đại học Gia Định ******@giadinh.edu.vn *******099 500.000 đ
183 Nguyễn Thị Thanh Loan B2. Ban Tài chính Kế toán ******t@nhg.vn *******623 500.000 đ
184 Hà Bảo Châu Trường Đại học Gia Định ******@giadinh.edu.vn *******818 500.000 đ
185 Nguyễn Thị Thu Sương Trường iSchool Ninh Thuận ******tt.ninhthuan@ischool.edu.vn *******056 500.000 đ
186 Trương Thị Xuân Đào Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******@hiu.vn *******777 500.000 đ
187 NGUYỄN THỊ QUỐC THẮNG Trường SGA Trần Nhật Duật ******tq@saigonacademy.com *******747 500.000 đ
188 Trần Thị Thanh Tâm B2. Ban Tài chính Kế toán ******@nhg.vn *******661 500.000 đ
189 Đặng Thị Hồng Ngọc Trường iSchool Hà Tĩnh ******h.hatinh@ischool.edu.vn *******323 500.000 đ
190 Nguyễn Đức Vinh Công ty iSchool ******.quynhon@ischool.edu.vn *******166 500.000 đ
191 Nguyễn Đạt B2. Ban Tài chính Kế toán ******hg.vn *******506 500.000 đ
192 Trần Minh Hùng B2. Ban Tài chính Kế toán ******@nhg.vn *******248 500.000 đ
193 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Trường UKA Bà Rịa ******c.baria@uka.edu.vn *******367 500.000 đ
194 Phạm Thị Thủy Nga B2. Ban Tài chính Kế toán ******@nhg.vn *******543 500.000 đ
195 Trần Đức Tài B2. Ban Tài chính Kế toán ******nhg.vn *******273 500.000 đ
196 NGUYỄN THI QUỐC THẮNG Trường SGA Trần Nhật Duật ******tq@saigonacademy.com *******747 500.000 đ
197 Dương Thị Thu Trang iSchool Quảng Trị ******tt.quangtri@ischool.edu.vn *******767 500.000 đ
198 Lê Đinh Bảo Trâm B2. Ban Tài chính Kế toán ******b@nhg.vn *******355 500.000 đ
199 Nguyễn Thị Mộng Diệp Trường iSchool Quy Nhơn ******m.quynhon@ischool.edu.vn *******155 500.000 đ
200 Nguyễn Đức Lễ Công ty UKA ******ka.edu.vn *******607 500.000 đ
201 Võ Thanh Phương Trường SGA Tô Vĩnh Diện ******vt@saigonacademy.com *******858 500.000 đ
202 Võ Thị Mỹ Thuận Trường SGA Tô Vĩnh Diện ******tm@saigonacademy.com *******408 500.000 đ
203 Nguyễn Văn San Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******hiu.vn *******715 500.000 đ
204 Trần Văn Hùng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******@hiu.vn *******858 500.000 đ
205 Nguyễn Minh Trúc Sơn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******@hiu.vn *******019 500.000 đ
206 Bùi Phượng Các B8. Ban Giám sát, Tuyển sinh và Truyền thông ******nhg.vn *******060 500.000 đ
207 NGUYỄN MAI PHƯƠNG Trường Đại học Gia Định ******mn@giadinh.edu.vn *******399 500.000 đ
208 Dương Văn Cường B10. Ban Quản lý các dự án và cơ sở vật chất ******v@nhg.vn *******415 500.000 đ
209 Trần Lê Quốc Khanh B10. Ban Quản lý các dự án và cơ sở vật chất ******lq@nhg.vn *******404 500.000 đ
210 Nguyễn Ngọc Anh Công ty UKA ******uka.edu.vn *******049 500.000 đ