ĐÓNG GÓP

"Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể gì."

Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Nguyễn Hoàng

  • STK: 060270500989 Sacombank CN Tân Định, PGD Phạm Ngọc Thạch
  • Nội dung CK: Tên cá nhân đóng góp chương trình Mẹ là Tình Yêu
  • contact@nhg.vn
  • www.nhg.vn

TỔNG SỐ TIỀN

"Một lời nói hay một nụ cười thường cũng đủ để đưa sự sống tươi mát vào trong một tâm hồn thất vọng."

Cập nhật đến ngày: 26/03/2023

2.152.050.764 đ

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

"Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu."
STT Họ tên Đơn vị Email Điện thoại Số tiền ủng hộ
151 Huỳnh Văn Phát Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******@hiu.vn *******574 500.000 đ
152 ĐẶNG THẾ ĐẠT Trường iSchool Nha Trang ******nhatrang@ischool.edu.vn *******542 500.000 đ
153 Trịnh Thị Thu Cúc Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ******t@mit.vn *******888 500.000 đ
154 Huỳnh Thị Tố Quyên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******tt@hiu.vn *******445 500.000 đ
155 Trịnh Thị Ngọc Thủy Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ******tn@mit.vn *******281 500.000 đ
156 Nguyễn Thị Hồng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******2@hiu.vn *******831 500.000 đ
157 Trương đỗ thụy vy Trường SGA Hoàng Việt ******saigonacademy.com *******011 500.000 đ
158 Phạm Thị Kim Ngân Trường SGA Hoàng Việt ******k@saigonacademy.com *******414 500.000 đ
159 Nguyễn Năng Quang Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ******nn@mit.vn *******833 500.000 đ
160 Chung Lin Kuei Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******01@gmail.com *******728 500.000 đ
161 Trương Thị Quỳnh Hoa Trường iSchool Nha Trang ******.nhatrang@ischool.vn *******072 500.000 đ
162 LÊ VĂN QUỲNH HƯƠNG Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ******lvq@mit.vn *******705 500.000 đ
163 Nguyễn Xuân Tài Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ******@mit.vn *******978 500.000 đ
164 Thái Thanh Thanh Trâm Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ******anhthanhtram@mit.vn *******622 500.000 đ
165 Trương Thị Lệ Thu Trường SGA Bí Ngô ******@ikinder.edu.vn *******380 500.000 đ
166 nhi Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******@hiu.vn *******242 500.000 đ
167 Nguyen Thi Thuy Kieu Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******t@hiu.vn *******034 500.000 đ
168 Phan Thị Thúy An Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******hiu.vn *******200 500.000 đ
169 Phan Thị Thủy Nguyên Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ******.ptt@mit.vn *******626 500.000 đ
170 La Dũng Kiệt Trường iSchool Nam Sài Gòn ******.saigon@ischool.edu.vn *******467 500.000 đ
171 Nguyễn Phạm Minh Quang B8. Ban Giám sát, Tuyển sinh và Truyền thông ******pm@nhg.vn *******839 500.000 đ
172 Nguyễn Thị Hồng Nhung B8. Ban Giám sát, Tuyển sinh và Truyền thông ******th02@nhg.vn *******971 500.000 đ
173 Trịnh Tuấn Anh B3. Ban Công nghệ thông tin ******1@nhg.vn *******248 500.000 đ
174 Nguyễn Mai Hoàng Trúc B8. Ban Giám sát, Tuyển sinh và Truyền thông ******h@nhg.vn *******912 500.000 đ
175 Hồ Thị Thiên Ngân Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******t@hiu.vn *******650 500.000 đ
176 Nguyễn Hồng Dung B8. Ban Giám sát, Tuyển sinh và Truyền thông ******@nhg.vn *******966 500.000 đ
177 Lê Thị Ngọc Ánh Trường Đại học Hoa Sen ******thingoc@hoasen.edu.vn *******185 500.000 đ
178 Nguyễn Thị Thu Thuy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******t2@hiu.vn *******589 500.000 đ
179 Ly Tran Thi iSchool Quảng Trị ******uangtri@ischool.edu.vn *******919 500.000 đ
180 Đỗ Thị Thương Thương Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******dtt@hiu.vn *******045 500.000 đ