ĐÓNG GÓP

"Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể gì."

TỔNG SỐ TIỀN

"Một lời nói hay một nụ cười thường cũng đủ để đưa sự sống tươi mát vào trong một tâm hồn thất vọng."

Cập nhật đến ngày: 17/06/2024

1.737.647.008 đ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ QUYÊN GÓP

"Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu."
STT Họ tên Đơn vị Email Điện thoại Số tiền ủng hộ
151 Huỳnh Thị Thu Thảo SNA Nam Sài Gòn ******t@sna.edu.vn *******590 1.000.000 đ
152 Liam Jay Anh Happel Công ty SNA ******2@sna.edu.vn *******005 1.000.000 đ
153 Lý Tú Như Công ty SNA ******sna.edu.vn *******205 1.000.000 đ
154 Võ Thị Diệp Tuyền Cá nhân ******yen140292@gmail.com *******831 1.000.000 đ
155 Bùi Thị Anh Thi Bảo Việt ******AnhThiTVV@baoviet.com.vn *******404 1.000.000 đ
156 Vũ Ngọc Linh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******@hiu.vn *******958 1.000.000 đ
157 Nguyễn Trần Việt Hồng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******v@hiu.vn *******049 1.000.000 đ
158 Lại Quang Hậu Công ty BĐS Tỷ Lộc Phát ******nghau@gmail.com *******567 1.000.000 đ
159 Nguyễn Văn San Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******hiu.vn *******715 1.000.000 đ
160 Lê Văn Quỳnh Hương (Helen MIT) Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ******lvq@mit.vn *******705 1.000.000 đ
161 Nguyễn Vũ Luật Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ******@mit.vn *******755 1.000.000 đ
162 Lê Trần Tuấn Anh Trường Đại học Hoa Sen ******trantuan@hoasen.edu.vn *******568 1.000.000 đ
163 Lý Thị Nhất Định Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ******h66@gmail.com *******166 1.000.000 đ
164 Nguyễn Thị Thuỷ Triều QLy Phòng khách hàng Ưu tiên ngân hàng MSB ******thuytrieu89@gmail.com *******859 1.000.000 đ
165 Nguyễn Thị Tươi Trường UKA Bình Thạnh ******.binhthanh@uka.edu.vn *******368 1.000.000 đ
166 Bùi Công Trường B6. Ban Quản lý các dự án và xây dựng cơ bản ******bc@nhg.vn *******579 1.000.000 đ
167 TRỊNH HUY VŨ B6. Ban Quản lý các dự án và xây dựng cơ bản ******hg.vn *******132 1.000.000 đ
168 LE MINH HUAN BS. BV CHỢ RẪY ******drcr2@gmail.com *******345 1.000.000 đ
169 Trần Thị Đức Trường UKA Bà Rịa ******uka.edu.vn *******103 1.000.000 đ
170 Nguyen Thi Phuong Lan Van Van Nam * * 1.000.000 đ
171 Nguyen Tat Loi Fahasa * * 1.000.000 đ
172 Nguyen Tat Loi Fahasa * * 1.000.000 đ
173 Đào Hữu Thịnh Trường Đại học Gia Định * * 1.000.000 đ
174 Nguyễn Thị Kim Cúc Trường Đại học Gia Định * * 1.000.000 đ
175 Anh Sơn Trường Đại học Gia Định * * 1.000.000 đ
176 Huỳnh Thị Liễu Công ty UKA ******.hue@uka.edu.vn *******985 1.000.000 đ
177 Dang Van Hao Cá nhân * * 1.000.000 đ
178 Luu Phuong Nhat Thuy Cá nhân * * 1.000.000 đ
179 Lê Thị Ái Trường UKA Đà Nẵng ******anang@uka.edu.vn *******886 1.000.000 đ
180 Dương Thị Thu Hồng Little Roses Foundation ******t@littlerosesfoundation.org *******909 1.000.000 đ