ĐÓNG GÓP

"Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể gì."

Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Nguyễn Hoàng

  • STK: 060270500989 Sacombank CN Tân Định, PGD Phạm Ngọc Thạch
  • Nội dung CK: Tên cá nhân đóng góp chương trình Mẹ là Tình Yêu
  • contact@nhg.vn
  • www.nhg.vn

TỔNG SỐ TIỀN

"Một lời nói hay một nụ cười thường cũng đủ để đưa sự sống tươi mát vào trong một tâm hồn thất vọng."

Cập nhật đến ngày: 28/01/2023

2.152.050.764 đ

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

"Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu."
STT Họ tên Đơn vị Email Điện thoại Số tiền ủng hộ
751 Nguyễn Văn Linh Trường iSchool Nam Sài Gòn ******.saigon@ischool.edu.vn *******041 50.000 đ
752 Trương Như Phát Trường iSchool Nam Sài Gòn ******.saigon@ischool.edu.vn *******935 50.000 đ
753 Võ Thị Diệu An Trường iSchool Nam Sài Gòn ******saigon@ischool.vn *******447 50.000 đ
754 Nguyễn Thị Lan Trường iSchool Nam Sài Gòn ******saigon@ischool.edu.vn *******957 50.000 đ
755 Lê Thị Ngọc Công ty UKA ******@uka.edu.vn *******660 50.000 đ
756 Huỳnh Thị Thu Thùy Trường iSchool Bạc Liêu ******tt.baclieu@ischool.edu.vn *******007 50.000 đ
757 Nguyễn Thị Diệu Công ty UKA ******20091999@gmail.com *******633 50.000 đ
758 Trần Thị Tố Quyên Trường UKA Bà Rịa ******tt.baria@uka.edu.vn *******381 50.000 đ
759 Nguyễn Lê Phương Uyên Trường UKA Bà Rịa ******p@uka.edu.vn *******274 50.000 đ
760 Huỳnh Dương Tường Vy Công ty UKA ******baria@uka.edu.vn *******023 50.000 đ
761 Doãn Thị Hiệp Công ty UKA ******@uka.edu.vn *******158 50.000 đ
762 Trần Thị Thu Trang Lãnh Đạo Tập Đoàn ******tt.baria@uka.edu.vn *******410 50.000 đ
763 Nguyễn Thuỳ Hân Trường UKA Bà Rịa ******baria@uka.edu.vn *******773 50.000 đ
764 Hồ Thị Xuân My Trường iSchool Bạc Liêu ******baclieu@ischool.edu.vn *******010 50.000 đ
765 Nguyễn Lê Yến Nhi Công ty UKA ******leyennhi111095@gmail.com *******820 50.000 đ
766 Nguyễn Thị Thủy Công ty iSchool ******0nt.hatinh@ischool.edu.vn *******004 50.000 đ
767 Nguyễn Đặng Mỹ Duyên Trường UKA Bà Rịa ******dm@uka.edu.vn *******737 50.000 đ
768 Nguyễn thị hồng hạnh Công ty SGA ******h@saigonacademy.com *******100 50.000 đ
769 Nguyễn Thị Bích Phượng Trường SGA Trần Quý Cáp ******ntb@saigonacademy.com *******557 50.000 đ
770 Hồ Thanh Liêm Trường iSchool Bạc Liêu ******.baclieu@ischool.edu.vn *******952 50.000 đ
771 Nguyễn Thị Nhung Trường SGA Trần Quý Cáp ******t@saigoncademy.com *******975 50.000 đ
772 Huỳnh Bích Hạnh Trường iSchool Bạc Liêu ******.baclieu@ischool.edu.vn *******700 50.000 đ
773 Lâm Cúc Hoa Trường iSchool Bạc Liêu ******baclieu@ischool.edu.vn *******257 50.000 đ
774 Trần Thị Ngọc Quyên Trường iSchool Bạc Liêu ******tn.baclieu@ischool.edu.vn *******048 50.000 đ
775 Lê Thuý Quyên Trường SGA Trần Quý Cáp ******ltquyen@gmail.com *******874 50.000 đ
776 Đào Thị Lệ thu Trường SGA Trần Quý Cáp ******hu1995@gmail.com *******901 50.000 đ
777 Cao Thị Ngọc Trường SGA Trần Quý Cáp ******cmn9493@gmail.com *******424 50.000 đ
778 Vũ Thị Phượng Trinh Công ty SGA ******tp@saigonacademy.com *******810 50.000 đ
779 Võ Thị Ngọc Kiều Công ty SGA ******n@saigonacademy.com *******373 50.000 đ
780 Le Bich Phuong Trường UKA Bà Rịa ******lb.baria@uka.edu.vn *******240 50.000 đ