ĐÓNG GÓP

"Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể gì."

TỔNG SỐ TIỀN

"Một lời nói hay một nụ cười thường cũng đủ để đưa sự sống tươi mát vào trong một tâm hồn thất vọng."

Cập nhật đến ngày: 19/05/2024

1.737.647.008 đ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ QUYÊN GÓP

"Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu."
STT Họ tên Đơn vị Email Điện thoại Số tiền ủng hộ
601 Ai Phuong Cá nhân * * 100.000 đ
602 iSchool Quy Nhơn iSchool Quy Nhơn * * 100.000 đ
603 Nguyễn Kim Huệ Trường UKA Hạ Long ******uka.edu.vn *******460 100.000 đ
604 Tao Thi Hoang Oanh iSchool Quy Nhơn * * 100.000 đ
605 Phạm Thanh Thủy Công ty iSchool ******.quynhon@ischool.edu.com *******454 50.000 đ
606 Phạm Thị Phương Thúy Trường iSchool Quy Nhơn ******p.quynhon@ischool.edu.vn *******227 50.000 đ
607 Bùi Hữu Cân Công ty UKA ******uka.edu.vn *******087 50.000 đ
608 Trần Thu Phương Trường UKA Gia Lai ******tt.gialai@uka.edu.vn *******788 50.000 đ
609 Nguyễn Hoàng Trúc Anh Công ty UKA ******@uka.edu.vn *******598 50.000 đ
610 Hong Nhan Nghia Cá nhân * * 50.000 đ
611 Phạm Thị Lệ Quyên Công ty iSchool ******tl.quangtri@ischool.edu.vn *******013 50.000 đ
612 Nguyen Kim Ngoc Diep Cá nhân * * 50.000 đ
613 Bùi Thị Bích Liên Trường UKA Gia Lai ******b.gialai@uka.edu.vn *******555 50.000 đ
614 Lê Thị Hương Trầm Trường UKA Bà Rịa ******h.baria@uka.edu.vn *******187 50.000 đ
615 Trần Thị Mỹ Lan Trường UKA Bà Rịa ******.baria@uka.edu.vn *******254 50.000 đ
616 NGUYỄN THỊ ĐỨC Trường UKA Bà Rịa ******@uka.edu.vn *******690 50.000 đ
617 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Trường UKA Bà Rịa ******m@uka.edu.vn *******192 50.000 đ
618 Lê Thị Ngọc Trường UKA Bà Rịa ******@uka.edu.vn *******660 50.000 đ
619 Nguyễn Thị Duyên Trường UKA Bà Rịa ******t.baria@uka.edu.vn *******097 50.000 đ
620 HUỲNH KIM THOA Trường UKA Bà Rịa ******.baria@uka.edu.vn *******997 50.000 đ
621 Vương Thị Ngọc Thúy Trường UKA Bà Rịa ******n.br@uka.edu.vn *******145 50.000 đ
622 Hoàng Việt An Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ******it.vn *******420 50.000 đ
623 Nguyễn Lê Thị Huỳnh Mai Trường UKA Bà Rịa ******h.baria@edu.vn *******663 50.000 đ
624 Nguyễn Thị Bảo Thy Công ty UKA ******.baria@uka.edu.vn *******560 50.000 đ
625 Nguyễn Trâm Công ty UKA ******b.baria@edu.vn *******181 50.000 đ
626 Trần Thị Đoan Trang Công ty UKA ******td.baria@uka.edu.vn *******179 50.000 đ
627 Hồ Thị Bích Tuyền B4. Ban Thanh tra - Pháp chế ******tb@nhg.vn *******696 50.000 đ
628 Nguyen Thi Tanh Cá Nhân * * 50.000 đ
629 Lê Trần Hoàng Lan Công ty UKA ******.baria@uka.edu.vn *******555 50.000 đ
630 Lê Thị Ngọc Trinh Công ty UKA ******tn01@uka.edu.vn *******148 50.000 đ