ĐÓNG GÓP

"Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể gì."

TỔNG SỐ TIỀN

"Một lời nói hay một nụ cười thường cũng đủ để đưa sự sống tươi mát vào trong một tâm hồn thất vọng."

Cập nhật đến ngày: 16/04/2024

1.737.647.008 đ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ QUYÊN GÓP

"Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu."
STT Họ tên Đơn vị Email Điện thoại Số tiền ủng hộ
571 Lê Thị Hà My Công ty UKA ******halong@uka.edu.vn *******589 100.000 đ
572 Nguyễn Phi Long SNA Nam Sài Gòn ******@sna.edu.vn *******320 100.000 đ
573 Vũ Trọng Thủy SNA Nam Sài Gòn ******@sna.edu.vn *******456 100.000 đ
574 Vũ Thị Thu Lan Trường UKA Hạ Long ******@uka.edu.vn *******839 100.000 đ
575 Bùi Thị Oanh Trường UKA Hạ Long ******@uka.edu.vn *******107 100.000 đ
576 Hoàng Hữu Quốc Trường UKA Hạ Long ******@uka.edu.vn *******239 100.000 đ
577 Vô danh Cá nhân * * 100.000 đ
578 Le Thi My Phuong Trường UKA Huế * * 100.000 đ
579 Em Vu Trường UKA Huế * * 100.000 đ
580 Le Thi Hau Trường UKA Huế * * 100.000 đ
581 Nguyen Phuoc Bao Chau Trường UKA Huế * * 100.000 đ
582 Nguyễn Thu Trang Trường Đại học Hoa Sen * *******708 100.000 đ
583 Hai Trường UKA Huế * * 100.000 đ
584 Nguyen Thi Tham Cá nhân * * 100.000 đ
585 Nguyen Thi Kieu Oanh Cá nhân * * 100.000 đ
586 Nguyễn Trần Thiên Di SNA Nam Sài Gòn ******sna.edu.vn *******222 100.000 đ
587 Nguyen Thi Khoan Cá nhân * * 100.000 đ
588 Trần Ánh Loan Trường iSchool Long Xuyên ******longxuyen@ischool.edu.vn *******965 100.000 đ
589 Châu Hà Li Trường iSchool Quy Nhơn ******uynhon@ischool.vn *******958 100.000 đ
590 Võ Thị Mỹ Ngọc Trường iSchool Quy Nhơn ******m.quynhon@ischool.vn *******403 100.000 đ
591 Trần Thị Bảo Vân Trường UKA Bà Rịa ******@uka.edu.vn *******481 100.000 đ
592 Nguyễn Thị Bông Trường iSchool Quy Nhơn ******uyens10@gmail.com *******616 100.000 đ
593 Lê Trọng Tài Trường UKA Bà Rịa ******@uka.edu.vn *******302 100.000 đ
594 Lê Thị Thanh Thảo Trường UKA Bà Rịa ******t.baria@uka.edu.vn *******749 100.000 đ
595 Bùi Thị Tuyết Trang Trường iSchool Quy Nhơn ******tt.quynhon@ischool.edu.vn *******145 100.000 đ
596 Nguyễn Thị Chung Công ty iSchool ******t.quynhon@ischool.edu.vn *******045 100.000 đ
597 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Trường iSchool Quy Nhơn ******.quynhon@ischool.edu.vn *******645 100.000 đ
598 Nguyễn Mai Trâm THPT Việt Nhật ******.vietnhat@thptvietnhat.edu.vn *******210 100.000 đ
599 Bùi Thị Hồng Hậu THPT Việt Nhật ******.vietnhat@thptvietnhat.edu.vn *******477 100.000 đ
600 Nguyễn Đức Quang Trường UKA Bà Rịa ******d.baria@uka.edu.vn *******099 100.000 đ