ĐÓNG GÓP

"Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể gì."

TỔNG SỐ TIỀN

"Một lời nói hay một nụ cười thường cũng đủ để đưa sự sống tươi mát vào trong một tâm hồn thất vọng."

Cập nhật đến ngày: 16/04/2024

1.737.647.008 đ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ QUYÊN GÓP

"Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu."
STT Họ tên Đơn vị Email Điện thoại Số tiền ủng hộ
541 Trương Bảo Châu SNA Nam Sài Gòn ******@sna.edu.vn *******729 100.000 đ
542 TRƯƠNG TÂM DUY Trường UKA Huế ******hue@uka.edu.vn *******895 100.000 đ
543 Lê Thị Trang Trường UKA Huế ******t.hue@uka.edu.vn *******642 100.000 đ
544 Võ Thị Quỳnh Như Công ty UKA ******.hue@uka.edu.vn *******276 100.000 đ
545 TRẦN THỊ KIỀU DIỄM SNA Nam Sài Gòn ******k@sna.edu.vn *******614 100.000 đ
546 LÊ THỊ THUỶ TIÊN Trường UKA Huế ******t.hue@uka.edu.vn *******060 100.000 đ
547 Lê Thị Kiều My Công ty UKA ******my1699@gmail.com *******619 100.000 đ
548 Đinh Lâm Quang Đà Trường UKA Huế ******mquangda123@gmail.com *******859 100.000 đ
549 HUỲNH THỊ TÂM SNA Nam Sài Gòn ******sna.edu.vn *******774 100.000 đ
550 Nguyễn Đình Nhật Long Trường UKA Huế ******n.hue@uka.edu.vn *******699 100.000 đ
551 Nguyễn Vĩnh Phúc B1. Ban Tổ chức Nhân sự ******@nhg.vn *******370 100.000 đ
552 Đặng Thái Bảo Ngân Trường UKA Huế ******b.hue@uka.edu.vn *******345 100.000 đ
553 Trần Thị Lệ Mỷ Trường UKA Huế ******hue@uka.edu.vn *******821 100.000 đ
554 Nguyễn Thị Kim Anh Trường UKA Huế ******.hue@uka.edu.vn *******858 100.000 đ
555 Nguyễn Thị Thanh Tuyền B1. Ban Tổ chức Nhân sự ******tt@nhg.vn *******557 100.000 đ
556 Lê Thị Thảo Phương Trường UKA Huế ******ltt.hue@uka.edu.vn *******905 100.000 đ
557 Võ Thị Khánh Linh Công ty UKA ******k.hue@uka.edu.vn *******299 100.000 đ
558 Nguyễn Văn Khải Trường UKA Huế ******khai273art@gmail.com.vn *******369 100.000 đ
559 Đặng Thị Mai Phương Trường UKA Gia Lai ******dtm.gialai@uka.edu.vn *******981 100.000 đ
560 Nguyễn Thanh Nam B3. Ban Công nghệ thông tin ******1@nhg.vn *******418 100.000 đ
561 Lê Thị Hoàng Anh B6. Ban Quản lý các dự án và xây dựng cơ bản ******oanganh1210@yahoo.com *******891 100.000 đ
562 Nguyễn Thị Tuyết Nhi SNA Marianapolis ******@snamarianapolis.edu.vn *******477 100.000 đ
563 Nguyễn Bình Giang Trường UKA Đà Nẵng ******b.danang@uka.edu.vn *******091 100.000 đ
564 Tôn Thất Lâm Trường UKA Đà Nẵng ******danang@uka.edu.vn *******669 100.000 đ
565 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Công ty UKA ******n.hue@uka.edu.vn *******565 100.000 đ
566 PHẠM ĐẮC SƠN Trường UKA Đà Nẵng ******danang@uka.edu.vn *******482 100.000 đ
567 Nguyễn Thị Thủy Trường UKA Hạ Long ******03@uka.edu.vn *******399 100.000 đ
568 Nguyễn Thị Tuyết Lan Công ty UKA ******.hue@uka.edu.vn *******096 100.000 đ
569 Phạm Thuỳ Vân Chi Trường UKA Hạ Long ******@uka.edu.vn *******905 100.000 đ
570 Vũ Minh Thu Trường UKA Hạ Long ******halong@uka.edu.vn *******994 100.000 đ