ĐÓNG GÓP

"Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể gì."

TỔNG SỐ TIỀN

"Một lời nói hay một nụ cười thường cũng đủ để đưa sự sống tươi mát vào trong một tâm hồn thất vọng."

Cập nhật đến ngày: 19/05/2024

1.737.647.008 đ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ QUYÊN GÓP

"Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu."
STT Họ tên Đơn vị Email Điện thoại Số tiền ủng hộ
421 Nguyễn Kim Loan Trường Đại học Hoa Sen ******guyenkim@hoasen.edu.vn *******489 200.000 đ
422 Vô danh Trường UKA Huế * * 200.000 đ
423 Nguyen Tri Thien Cá nhân * * 200.000 đ
424 Nguyễn Quang Phác Trường UKA Bà Rịa ******.baria@uka.edu.vn *******338 200.000 đ
425 Phạm Thị Hồng Cẩm Công ty iSchool ******@ischool.edu.vn *******749 200.000 đ
426 Võ Thị Thu Nguyệt Trường UKA Bà Rịa ******vtt@uka.edu.vn *******665 200.000 đ
427 Nguyễn Minh Hoàng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ******m@mit.vn *******896 150.000 đ
428 Hoàng Văn Quý B3. Ban Công nghệ thông tin ******nhg.vn *******805 150.000 đ
429 Pham Thi Ngoc Tham Cá nhân * * 149.231 đ
430 Nguyễn Trần Hồng Trâm Trường UKA Gia Lai ******h.gialai@uka.edu.vn *******873 100.000 đ
431 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Trường UKA Gia Lai ******ttt.gialai@uka.edu.vn *******949 100.000 đ
432 Nguyễn Thị Hà Cá nhân ******en761996@gmail.com *******476 100.000 đ
433 MAI THỦY TIÊN Lãnh Đạo Tập Đoàn ******ytien1612@gmail.com *******584 100.000 đ
434 võ thị minh thuỳ Công ty UKA ******m.gialai@uka.edu.vn *******947 100.000 đ
435 Trần Thị Thuý Nga Trường UKA Huế ******.hue@uka.edu.vn *******699 100.000 đ
436 Lâm Tuyết My Trường UKA Gia Lai ******ialai@uka.edu.vn *******655 100.000 đ
437 Nguyễn Duy Lãm Trường UKA Gia Lai ******gialai@uka.edu.vn *******844 100.000 đ
438 Le Thi Thanh Thuy iSchool Quy Nhơn * * 100.000 đ
439 NGUYỄN THỊ KIỀU MY Trường UKA Gia Lai ******gialai@uka.edu.vn *******123 100.000 đ
440 NSUNhi Cá nhân * * 100.000 đ
441 Thân Văn HUy Trường UKA Gia Lai ******gialai@uka.edu.vn *******471 100.000 đ
442 Võ Thị Nhung Trường UKA Gia Lai ******t.gialai@uka.edu.vn *******108 100.000 đ
443 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Công ty UKA ******han181281gl@gmail.com *******779 100.000 đ
444 Đặng Quốc Vũ Trường UKA Gia Lai ******ialai@uka.edu.vn *******656 100.000 đ
445 Nông Minh Nguyệt Trường UKA Gia Lai ******nm.gialai@uka.edu.vn *******145 100.000 đ
446 Lê Đinh Minh Tâm Công ty iSchool ******@ischool.edu.vn *******945 100.000 đ
447 Lê Thị Hằng Trường UKA Gia Lai ******t.gialai@uka.edu.vn *******459 100.000 đ
448 Nông Thị Thu Thùy Trường UKA Gia Lai ******t.gialai@uka.edu.vn *******599 100.000 đ
449 Vu Nguyen Hoang Thinh Cá nhân * * 100.000 đ
450 Nguyễn Thị Mai Ly Trường UKA Gia Lai ******gialai@uka.edu.vn *******110 100.000 đ